EDM-KEP;


 • Gerçek ve tüzel kişilerden alınması KEP hesabı başvurularının gerçek ve tüzel kişilerden alınması,
 • KEP hesaplarının açılması, işletilmesi, gönderme-alma hizmetinin sağlanması,
 • KEP rehberinde KEP hesaplarının yayınlanması,
 • KEP delillerinin oluşturulması, sağlanması ve doğrulanması,
 • KEP delillerinin ve işlem kayıtlarının güvenli saklanması,
 • KEP hesaplarının kapatılması,

hizmetlerinin tamamını KEP hesap sahiplerine ve ilgili tüm paydaşlara sağlar.

Mahremiyet Uyarısının Amacı

İşbu Mahremiyet Uyarısı ile EDM-KEP hizmetlerinden faydalanan kişilerin burada belirtilen “kişisel bilgilerin işlenmesi” hakkındaki şartları bilmesi amacıyla hazırlanmıştır. EDM-KEP hizmetlerine başvuru yapan kişiler burada belirtilen kişisel bilgilerin işlenmesi hakkındaki şartları peşinen kabul eder.

EDM-KEP Tarafından Alınan ve İşlenen Kişisel Kullanıcı Bilgileri

Kayıtlı Elektronik Posta hizmetleri başvurusu sırasında kimlik doğrulaması yapılması esastır. Bu nedenle EDM-KEP kimlik doğrulamasını sağlayacak bilgileri talep eder.


Başvuru sırasında, başvuru sahibi tarafından beyan edilmesi zorunlu olan bilgiler;


Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişi İşlem Yetkilisi / Yetkilileri için;

 • Adı – Soyadı,
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN)
 • Almak istediği KEP hesabı adresi,
 • Kimlik doğrulama amacıyla üzerinde TCKN’ si açıkça yazılı nüfus cüzdanı veya pasaport ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı resmi kimlik belgesinin aslı ile fotokopisi (başvuru sahibi gerçek kişinin sunduğu kimlik belgesiyle EDM-KEP Operasyon çalışanının kimlik tespitinde güçlük çekmesi halinde ilave olarak ikinci resmi kimlik belgesini sağlaması zorunludur)

EDM-KEP yukarıda belirtilen bilgilerin yanında, gerçek kişi başvuru sahiplerinden kendilerinin ikamet adresini, cep telefonu numarasını, standart e-posta adresini ve kimlik doğrulama amacıyla talep eder.


Tüzel Kişiler için;

 • Ticari Unvan
 • Ticaret Sicil No
 • Vergi No
 • Mersis No
 • İnternet Adresi
 • Kurumsal Elektronik Posta Adresi

EDM-KEP yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu sağlayabilmek için kurumun faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri ve başvuran yetkilinin kimlik belgesini talep eder. EDM-KEP, KEP hizmetleri nedeniyle edindiği başvuru ve hesap sahibine ait kişisel verileri ancak hesap sahibinin açık rızasıyla veya KEP ile ilgili yasal düzenlemelerden kaynaklanan hallerde ve KEP ile ilgili yasal düzenlemelerde belirlenen amaçlara göre işleyebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Kişisel Kullanıcı Bilgilerinin Toplanma ve İşlenme Amacı

EDM-KEP, sadece KEP hizmetinin sağlanması için gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve saklar. EDM-KEP elindeki verileri KEP ile ilgili yasal düzenlemelerde belirtildiği şekilde,


 • KEP Hesap Sahibi olacak gerçek kişi/tüzel kişi/tüzel kişi işlem yetkilisine ait bilgileri güvenli doğrulamak ve doğrulanan kişiye KEP hesabını açabilmek,
 • Oluşturulması, yayınlanması ve doğrulanması gereken KEP rehberi (kişisel bilgiler için gerçek kişi hesap sahiplerinin veya tüzel kişi işlem yetkilisi/yetkililerinin talepleri/onayları doğrultusunda),
 • Yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler çerçevesinde ilgili tarafın hesaplarının kullanımını kolaylaştırmak, hesap sahiplerinin hizmetlerden sağlıklı yararlanabilmelerini sağlamak ve güvenli uzaktan kimlik doğrulama yapabilmek,
 • Servislerin kullanılması ve hizmetlerin sunulması ile ilişkili olarak, bildirimlerin, soruların ve bilgilerin gönderilmesini kapsamak üzere, kullanıcı ile irtibat kurulması ve ayrıca kullanıcıdan gelen soru ve taleplerin işleme alınması,
 • Hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, kullanım kolaylığının arttırılması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi,
 • Kullanıcıya kişiselleştirilmiş servisler sunulması,
 • Anonim verilere dayalı olarak istatistiksel çalışmaların ve diğer araştırmaların yapılması,amaçlarıyla bu verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işler için toplar ve işleyebilir.

EDM-KEP Kişisel bilgi toplamak amacıyla kullanılan çerezler (cookies) kullanmaz.

Kişisel Kullanıcı Bilgilerinin Korunması ve Saklanması

EDM-KEP tarafından tutulmakta olan tüm kişisel veriler, KEP ile ilgili yasal düzenlemelerde ve EDM-KEP’in uyumlu olduğu “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı”na ve “BS 10012 Veri Koruma ve Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Standardı”na uygun şekilde korunur ve saklanır. EDM-KEP, kişisel kullanıcı bilgilerine arızi erişim, tahribat, değişiklik, engelleme, kopyalama ve dağıtıma karşı ve bunun yanı sıra üçüncü tarafların bu bilgilerle gerçekleştirebileceği gayri meşru işlemlere karşı korumak için, gerekli ve yeterli kurumsal ve teknik önlemleri alır.


EDM-KEP, KEP hizmetlerini sağlamak için aldığı, işlediği, sakladığı tüm verileri ve kişisel bilgileri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhafaza eder. Bu verilerin korunmasını sağlamak amacıyla KEP ile ilgili yasal düzenlemeler ve uyumlu olduğu standartlara göre belirlediği politikalar ve prosedürler ile birlikte veri koruması ve mahremiyeti kurallarını uygular. EDM-KEP, İş ortaklarını da bu politika ve prosedürlere uymakla yükümlü kılmıştır. Ayrıca EDM-KEP personeli almış olduğu veri koruma eğitimi ve bununla ilgili politikalar ve destekleyici prosedürlere uygun şekilde davranmakla yükümlüdür.


EDM-KEP, KEP hizmetlerini sağlamak için aldığı, işlediği, sakladığı tüm kişisel bilgileri KEP ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda doğru ve güncel olarak tutar ve saklar ve hesap sahiplerine KEP hesapları ile ilgili alınan ve tutulan kişisel verilerini güncellemeleri için gerekli olanakları sağlar.


EDM-KEP, KEP ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtların gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az yirmi yıl süreyle saklar.

Kişisel Bilgilerin Kullanıcı Tarafından Değiştirilmesi

KEP hesap sahibi, EDM-KEP Müşteri Destek HizmetleriÇağrı Merkezine ulaşarak değişiklik için gerekli yasal evrakları sunarak sağladığı kişisel bilgileri veya bunların bir kısmını istediği zaman değiştirebilir.

Mahremiyet Uyarısının Değiştirilmesi

EDM-KEP, Mahremiyet Uyarısı’nda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklik yapıldığında belgenin asıl sürümünde son yenileme tarihi ve versiyonu belirtilir. Yeni versiyon aksi belirtilmediği takdirde, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Geçerli belge versiyonuna her zaman www.edm-kep.com.tr adresi üzerinden erişilebilir. İşbu Mahremiyet Uyarısı’nın uygulanmasıyla ilgili olarak, kullanıcı ve EDM-KEP arasında doğan ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatına tabidir.


Çağrı Merkezi - +90 850 723 63 36

Sorularınız ve sorunlarınız için +90 850 723 63 36 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

İletişim

Tüm sorularınız, sorunlarınız ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz.


Hesaplı KEP adresi için...

Türkiye'nin geneline dağılmış bayi ağı ile “Yerinde Başvuru Hizmeti” alabilirsiniz.


HEMEN BAŞVUR