Edm Bilişim,faaliyetlerini sürdürürken, çeşitli faktörlere bağlı olarak, kontrolü dışında gelişebilecek ve kesintilere yol açabilecek durumlara karşı kendisini sürekli hazır tutar ve bununla ilgili çalışmaları oluşturduğu İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile sürdürür.


Herhangi beklenmedik bir olayın gerçekleşmesi durumunda, çalışanların ve misafirlerin güvenliği ve sağlığı birinci önceliktir. Çalışanların sağlığı ve güvenli olması sağlandıktan sonra kritik işlemlerin yeniden başlatılması için çalışmalar sürdürülür.


İş Sürekliliği çalışmalarının yapılmaması durumunda kesintiye yol açabilecek durumlardan ciddi şekilde zarar görüldüğü, dünyadaki ve ülkemizdeki yaşanan örneklerden bilinmektedir.


İş sürekliliği politikamız:

- Çevresel nedenler, donanım arızaları, operasyonel hatalar, zararlı kod saldırıları, tabii afetler gibi tehditlerden servislerini korumak üzere kesintileri önlemek,

- Hizmetlere olan etkiyi en düşük düzeyde tutmak,

- Kurtarma gayretlerini azaltacak ve hizmet kalitesini muhafaza etmek üzere olayları en kısa sürede belirlemek,

- Küçük bir olayın daha ciddi seviyelere yükselmesini önleyecek şekilde süratle tepki vermek,

- Servislerin zamanında yeniden başlamasını ve veri bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamak üzere kurtarma önceliklerine ve en kritik servislerin ilk önce eski haline dönmesine dayalı kurtarmak,

- Olaylardan alınan dersleri analiz ederek gözden geçirmek ve böylece olay ve kesintilere karşı daha iyi hazırlanmayı sağlayacak şekilde sürekli geliştirme halinde olmaya dayanmaktadır.


İŞ SÜREKLİLİĞİ KAPSAMI

KAPSAM: Bilgisayar Ve Bilgisayar Donanımının İthalatı, İhracatı Ve Dahili Ticareti, Bilgisayar Ve Yan Donanımları Birimleri İle Bunlar Gibi Bilişim Sistemleri Endüstriyel Servisi, Büro Hizmetlerinin Sağlanması, E-Fatura, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-Bilet Gibi Servislerin Ve Saklama Hizmetlerinin T.C. Mevzuatlarına Uygun Şekilde Sağlanması, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmeti (KEP) ve Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) İçin Kimlik Doğrulama, Bilgi Ve Belge Alma Ve İlgili KEP Hizmet Sağlayıcı / NES Hizmet Sağlayıcı Firmaya İletilmeside Dahil Olmak Üzere Kayıt Makamı Operasyonlarında iş sürekliliğinin sağlanması.


İç Kapsam:

- İdare, kuruluşa ilişkin yapı, roller ve yükümlülükler,

- Yerine getirilecek politikalar, hedefler ve stratejiler,

- Kaynaklar ve bilgi birikimi cinsinden anlaşılan yetenekler (örneğin, anapara, zaman, kişiler, süreçler,sistemler ve teknolojiler),

- İç paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri,

- Kuruluşun kültürü,

- Bilgi sistemleri, bilgi akışı ve karar alma süreçleri (resmi ve gayrıresmi),

- Kuruluş tarafından uyarlanan standardlar, kılavuzlar ve modeler,

- Sözleşmeye ilişkin ilişkilerin biçim ve genişliği.


Dış Kapsam:

Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel olmak üzere, sosyal ve kültürel, politik, yasal, mevzuata ilişkin, finansal, teknolojik, ekonomik, doğal ve rekabetçi ortam, Kuruluşun hedefleri üzerinde etkisi bulunan kilit sürücüler ve eğilimler ve Dış paydaşlarla ilişkiler ve onların algılamaları ve değerleri.

Çağrı Merkezi - +90 850 723 63 36

Sorularınız ve sorunlarınız için +90 850 723 63 36 nolu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

İletişim

Tüm sorularınız, sorunlarınız ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz.


Hesaplı KEP adresi için...

Türkiye'nin geneline dağılmış bayi ağı ile “Yerinde Başvuru Hizmeti” alabilirsiniz.


HEMEN BAŞVUR